روز۱۳آذر ماه به عنوان روز بیمه نامگذاری شده است. گرچه اولین روز فعالیت بیمه گری یک شرکت رسمی در ایران مصادف با۱۵آبان سال ۱۳۱۴بوده است. پس از تصویب قانون اداره امور شرکت‌های بیمه در تاریخ ۱۳آذر ماه سال ۱۳۶۷توسط بیمه مرکزی ایران، این روز به عنوان روز بیمه در تقویم نامگذاری گردید.

 

نگاهی به تاریخچه پیدایش بیمه در جهان

   اولین دستاورد بشر در صنعت بیمه مربوط به دریانوردان و بازرگانان دریایی بوده است. آنان به این نکته پی بردند که گرچه خطرهایی مثل غرق شدن یا دستبرد و سرقت همه قایق ها و کشتی‌های باربری وجود دارد اما احتمال وقوع همه ی این اتفاقات در یک روز وجود ندارد. پس برای پیشگیری از غرق شدن و سرقت کالاهای اساسی ، بارها و کالاهای خود را در چندین کشتی و قایق بارگیری کردند. با انجام این کار اگر حادثه ای رخ دهد ٬تمام سرمایه خود را از دست نمی‌دادند.

   پس از آن ٬ بازرگانان  بابلی روشی پیشرفته در زمینه بیمه به کار گرفتند؛ آن ها برای تامین هزینه کالا و کشتی و قایق های خود وام دریافت می‌کردند .ضمن اینکه فرد وام دهنده خطر سرقت و حوادث غیرمترقبه را متقبل می شد. یکی از قدیمی ترین بیمه نامه ها به بیمه دریایی مربوط است؛ که برای یک کشتی ایتالیایی در سال ۱۳۴۷به ثبت رسیده است.

 

تاریخچه ورود صنعت بیمه در ایران

برای اولین بار فعالیت بیمه ای در سال ۱۲۸۹در ایران آغاز شد. دو فرد روسی با نام های نادژدا و قفقاز مرکوری  بنیانگذاران بیمه در ایران بودند. پس از آن تا سال ۱۳۱۴، حدود ۱۳شرکت بیمه خارجی کار خود را در ایران گسترش دادند.

سال ها بعد دکتر الکساندر آقایان ایده تشکیل بیمه ایرانی را مطرح نمود. گفتنی است دکتر آقایان سابقه کار در شرکت بیمه روسی نادژدا را در پرونده خود داشت. او بعدها نام خود را به علی اکبر داور تغییر داد و وزیر مالیه وقت در ایران شد. به این ترتیب در سال ۱۳۱۴شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان اولین شرکت ایرانی بیمه تاسیس شد. در همین روز بود که دکتر داور پس از سخنرانی کوتاهی در افتتاحیه ی این شرکت ٬ منزل مسکونی خود را بیمه آتش سوزی کرد. این بیمه‌نامه به عنوان اولین بیمه نامه صادره ایرانی محسوب می‌شود.

 

0 پیام

پیام خود را برای ما ارسال نمایید. انصراف