خسارت افت قیمت خودرو چیست؟

  اگر در حوادث رانندگی شما مقصر نباشید میتوانید با استفاده از بیمه شخص ثالثِ فرد مقصر خسارت وارده به خودرو را جبران نموده و درصورتی که مقصر باشید؛ پوشش های بیمه بدنه خودرو٬ گزینه ی مناسبی برای جبران خسارت می باشد. اما موضوع مهم دیگر٬ افت قیمت خودرو است. بنابرین زیاندیده حق مطالبه ی آن را دارد.

    در صورتی که خودروی زیان دیده صفر کیلومتر یا گران قیمت باشد در اثر خسارت وارد شده دچار افت قیمت میشود. بهترین گزینه این است که طرفین برای تعیین خسارت افت خودرو به توافق رسیده و این مبلغ بخشیده یا توسط مقصر پرداخت شود. راننده ی مقصر موظف به جلب رضایت زیاندیده میباشد . 

   در صورت عدم توافق میتوانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست تامین دلیل تنظیم کنید.

   سپس با ارائه ی گزارش پلیس٬ کروکی تصادف و مدارک مالک و خودرو٬ پرونده ی شما برای تعیین میزان افت به کارشناس ارزیاب خسارت ارجاع داده شده و در شورای حل اختلاف شکایت نامه ای با عنوان مطالبه خسارت  تنظیم میگردد.

   در صورتی که خسارت کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد٬ شورای حل اختلاف و برای خسارات با مبالغ بالا تر دادگاه به بررسی شکایت شما میپردازد.

  با همه ی این اوصاف٬ توصیه ی ما این است که در صورت ناچیز بودن خسارت افت (مبالغ کمتر از ۱۰ میلیون تومان) بهتر است طرفین توافق کرده و این روند از طریق مراجع قضایی پیگیری نشود.چراکه معمولا طرح شکایت و پیگیری قانونی این مساله نیازمند صرف زمان و هزینه ی زیادی است.

0 پیام

پیام خود را برای ما ارسال نمایید. انصراف