اگر وسیله نقلیه شما فاقد بیمه شخص ثالث بوده و اعتبار آن منقضی شده است ؛ طبق اعلام بیمه مرکزی درصورتی که در تاریخ۱۷مهر تا ۶ آبان ۱۴۰۰ از «شرکت بیمه ما» بیمه نامه یکساله تهیه فرمایید٬ تمامی جرایم دیرکرد بیمه شما شامل بخشودگی میشود.

 

 جریمه دیرکرد بیمه چیست؟

 از آنجا که داشتن بیمه شخص ثالث برای کلیه وسایل نقلیه موتوری اجباری است ؛ قانون شخص بیمه گذار را موظف به تمدید به موقع این بیمه نامه میداند. به همین سبب مالک باید ترجیحاً قبل از تاریخ انقضای اعتبار بیمه نامه شخص ثالث یا در همان تاریخ اقدام به تمدید آن نماید. در صورت تاخیر در تمدید بیمه نامه ، بابت هر روز دیرکرد ، مبلغی به عنوان جریمه لحاظ میگردد که در زمان تمدید به مبلغ بیمه نامه شخص ثالث اضافه شده و بیمه گذار موظف به پرداخت آن می باشد .نحوه ی محاسبه نرخ جریمه ، بر اساس نوع خودرو و شرکت بیمه گر متفاوت بوده و به صورت روز شمار محاسبه می گردد.

 

با فعال سازی یاداور بیمه از فراموشی تاریخ تمدید بیمه نامه جلوگیری نمایید.

 

آیا دیرکرد بیمه شخص ثالث باعث کم شدن یا از بین رفتن تخفیف بیمه ‌نامه میشود؟

  • خیر دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث و جریمه ناشی از آن ارتباطی با تخفیفات بیمه ندارد. و در هر صورت ٬ عدم استفاده از بیمه شخص ثالث درمدت اعتبار بیمه نامه ٬ تخفیف بیمه شخص ثالث به شما تعلق می‌‌گیرد.

مبلغ جریمه دیرکرد چقدر است؟ 

  • در سال ۱۴۰۰با توجه به نوع خودرو و شرکت بیمه‌ گر٬ جریمه دیرکرد به ازای هر روز تاخیر در تمدید بیمه نامه٬ برای خودروهای سواری مبلغی بین ۳۸۰۰   تا ۷۰۰۰  تومان می‌باشد

در چه شرایطی میتوان جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث را پرداخت نکرد؟

  • اگرخودرو توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به پارکینگ منتقل شده باشد و دراین زمان اعتبار بیمه نامه ثالث منقضی گردد  بیمه گذار میتواند در زمان تمدید بیمه نامه با ارائه ی مدارک ٬ جریمه نپردازد.
  • بیمه گذار با استفاده از طرح های بخشودگی جرایم میتواند جریمه دیرکرد تمدید بیمه را نپردازد.

 

0 پیام

پیام خود را برای ما ارسال نمایید. انصراف