ضمن گرامی داشت و تسلیت رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ٬ این مناسبت را بهانه کردیم تا به موضوع بیمه از دید اسلام بپردازیم.

   جالب است بدانید در زمان های قدیم نیز قراردادهایی شبیه به بیمه مورد استفاده مردم و به خصوص تاجران و بازرگانان بوده است. مثلاً « قاعده ی ضمان جریره» ٬ نه تنها پیش از اسلام وجود داشته؛ بلکه پس از ظهور اسلام ٬ این قاعده مورد تایید فقه اسلامی قرار گرفت.

   طبق قاعده ی ضمان جریره ٬ یک قرارداد با شرایط خاصی میان دو نفر بسته می‌شد .اساس این عهد و پیمان بدین گونه بود که  اگر هر یک از طرفین قرارداد ٬ به صورت غیرعمد و از روی خطا مرتکب جنایتی شد، طرف مقابل میبایست آن را جبران کند. 

   تنها با دانستن مفهوم بیمه میتوان به شباهت این قاعده و بیمه پی برد؛ چرا که تعریف دقیق بیمه به این شکل است: قراردادی که در آن ٬ یک طرف قرارداد (مثلا شرکت بیمه )‌ متعهد می شود در ازای پرداخت مبلغی از سوی طرف دیگر ، در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارات وارده را جبران نموده یا وجه معینی به وی پرداخت  نماید.

  هرچند که میتوان گفت عقد ضمان جریره نوعی بیمه است، اما باید در نظر داشت بسیار محدودتر از بیمه‌های معمول در جامعه‌های امروزی بوده ؛ طوری که هر کدام از دو طرف این قرارداد تحت شرایطی خاص غرامت و جریمه ای برای جبران جرم طرف دیگر قرارداد را بر عهده گرفته و بر این اساس از یکدیگر ارث میبردند.

 

حکم شرعی بیمه

طبق فقه اسلامی ٬ همه ی انواع بیمه نامه ها و شرایط  قید شده در آن ها صحیح هستند.

 

0 پیام

پیام خود را برای ما ارسال نمایید. انصراف