به گزارش خبرگذاری ایسنا بانک ملی ایران در راستای مفاد قانون رفع موانع تولید، بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد ریال از سهام خود را واگذار نموده است.

بانک ملی ایران، دومین بانک بزرگ ایرانی و دومین بانک تجاری دولتی ایران است. بانک ملی ایران بیشترین ثروت و دارایی را ببن همه ی بانک های ایران دارد .

 بنابراعلام روابط عمومی بانک ملی ایران، طی عملیاتی واگذاری بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال از سهام مذکور در سال ۱۳۹۸ و مابقی در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته است.

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، معدن شکافان تهران٬ زیرمجموعه‌ طرح و توسعه آینده پویا، ، ایران خودرو، قند و تصفیه شکر اهواز و ایمن ترابر آریا، تعدادی از شرکت‌هایی میباشند که بانک ملی ایران سهام خود در آنها را واگذار نموده است.

0 پیام

پیام خود را برای ما ارسال نمایید. انصراف