از عواقب نداشتن بیمه شخص ثالث می‌توان موارد زیر را عنوان کرد :

 

جریمه شدن توسط پلیس: 

در صورتی که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی خودرویی که بیمه شخص ثالث نداشته باشد را شناسایی کند ، خودرو متوقف و به پارکینگ منتقل شده. و مالک آن باید بیمه‌نامه شخص ثالث دارای اعتبار تهیه کند. همچنین در هنگام تهیه بیمه نامه باید علاوه بر حق‌بیمه جدید، حق‌بیمه روزهایی که وسیله نقلیه بیمه نداشته (تا حداکثر یک سال) را هم بپردازد. علاوه بر پرداخت جریمه دیرکردبیمه،فرد باید هزینه پارکینگ را هم بپردازد.

 

پرداخت خسارات مالی و جانی : 

در صورت عدم اعتبار بیمه شخص ثالث و وقوع حادثه٬ در صورت مقصر بودن مالک خودرو ، هیچ شرکت بیمه‌ای خسارت را نمیپردازد و شخص باید کلیه هزینه‌ها را خود بپردازد. طبق قوانین جدید بیمه شخص ثالث، در شرایطی که راننده مقصر بیمه شخص ثالث نداشته باشد و بروز حوادثی منجر به فوت یا خسارات بدنی دیگر، جبران این نوع خسارات‌ بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی میباشد؛ و پرداخت دیه را برای راننده مقصر در حادثه به صورت قسطی امکان پذیر خواهد بود. گفتنی است این قانون برای حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده وضع شده است.

 

خرید و فروش خودرو

 خرید و فروش خودروی فاقد پوشش بیمه شخص ثالث  امکان پذیر نیست.

0 پیام

پیام خود را برای ما ارسال نمایید. انصراف