بیمه ما

 • بهترین خدمات بیمه ای را از بیمه ما بخواهید

...بیمه عمر و سرمایه گذاری (جام زندگی)

بيمه عمر‌و ‌سرمايه‌گذاری شرکت بیمه ما طرح جامع٬ تركيبی از یک بيمه عمر و یک اندوخته سرمايه‌گذاری بوده كه علاوه بر ارائه پوشش خطر فوت و پوششهای اضافی، درآمدهايی را با تضمين یک نرخ سود سرمايه‌گذاری مشخص در زمان حيات به بيمه‌گذار ارائه مي­نمايد.

...بیمه عمر و سرمایه گذاری (جام زندگی)

بیمه ما
 • Info@mabime.com
 • (025) 37222273
 • بلوار روحانی -خیابان کوثر-نبش کوثر3 رو به روی پایگاه سلامت ریحانه النبی

چرا درصد زیادی از مردم ایران هنوز بیمه عمر ندارند؟

بیمه عمر شامل:

   پوشش فوت :

انتخاب مبلغ سرمايه فوت در اختیار مشتری بوده (به این صورت که سرمایه فوت میتواند تا ۲۵ برابر حق بیمه باشد و انتخاب مبلغ حق بیمه به عهده ی بیمه گذار یعنی فرد بیمه شده است .گفتنی است قابليت افزايش آن در سالهاي آينده وجود دارد .همانطور که از نام این پوشش مشخص است  تنها در صورت فوت بیمه گذار در مدت اعتبار بیمه نامه به بازماندگان وی پرداخت مي‌شود.

 

   پوشش حيات:

 این پوشش نيز با جمع‌آوري بخشي از مبالغ پرداختي توسط  بيمه‌گذار در اندوخته سرمايه‌گذاري، قرار میگیرد . هدف اين اندوخته تامين دوره بازنشستگي يا ساير مقاصد مالي فرد در آينده و تزریق سرمایه به صنایع سود ده و مورد اطمینان شرکت بیمه ما،بوده تا هم بیمه گذار از سود روزشمار و مرکب سرمایه خود بهره مند شود و هم صنعت کشور مورد حمایت قرار گیرد.

 

 

قابل ذکر است مبلغ پرداختي توسط  بيمه‌گذار یعنی حق بیمه به قسمت تقسیم میگردد ؛یکی حق بيمه مربوط به پوشش فوت ودیگری؛ سپرده سرمايه‌گذاري (یا همان حق بيمه پوشش حيات.

اين بيمه­ نامه ضمن در بر داشتن پوشش فوت طبیعی و تامين دوران بازنشستگي؛ شامل پوشش هاي ديگری نيز میشود كه هر کدام از آنها با پرداخت حق بيمه مربوط به خود که مبلغ ناچیزی است، بیمه گذار را تحت پوشش قرار داده و در صورت وقوع خطرشرکت بیمه گر را موظف میدارد از بیمه گذار حمايت ‌كند. به طور كلي اين بيمه‌نامه ی «شرکت بیمه ما» از نظر تنوع پوششها و نحوه ارائه آنها جامع‌ترين بيمه‌نامه موجود در ایران است؛ كه تقریبا تمام انتظارات یک خانواده را از بیمه عمر تامين می نماید و مزايای آن نقش بسيار مفیدی در شرایط اقتصادی و رفاه اجتماعی هر فرد و خانواده‌اش دارد.

در بيمه عمروسرمايه‌گذاری، بیمه گذار بر اساس نيازها ٬تمایل و توان مالی خود و خانواده اش سرمايه‌ای را تحت عنوان سرمايه پايه بيمه انتخاب مي‌كند و به تناسب سرمايه انتخابی اش مبالغ حق بيمه و طریقه پرداخت آن را (مثلاً از ماهانه در قراردادهای فروش جمعی، سه‌ماهه شش‌ماهه، سالانه و یا یکجا) انتخاب می نماید.حق بيمه‌های پرداختی پس از كسر حق بيمه ی پوشش فوت، هزينه­ های بيمه ­نامه، ماليات بر ارزش افزوده و پوشش های اضافی دیگر، به اندوخته سرمايه‌گذاری اضافه مي‌شود.اين اندوخته، در طی سالهای بعد با اضافه شدن حق ­بيمه‌ها و اختصاص سود به آنها، افزايش می یابد و با تشكيل یک سرمايه حيات، یک پس‌انداز مطمئن براي رفع نيازهای احتمالی و برنامه‌های آينده بيمه گذار خواهد بود. نرخ سود تضمینی در بیمه های عمر انفرادی در طی دو سال اول ۱۶ درصد ، دو سال دوم ۱۳ درصد و از آن به بعد ۱۰ درصد میباشد .

 

پوششهای بیمه ی عمر

 

 •       فوت

۱.  پوشش فوت طبیعی به هر علت

 شرکت بيمه گر شما تعهد دارد درصورت رعایت مفاد بیمه نامه توسط بیمه گذار و فوت وی ؛ در هر سال بیمه ­ای، مبلغ سرمایه فوت مربوط به سال بیمه ­ای منطبق با تاریخ فوت و نیز اندوخته بیمه­ نامه را بصورت روز شمار تا زمان فوت ٬به افراد ذینفع پرداخت کند. قابل ذکر است برای مقابله با اثر تورم ٬شخص بیمه گذارمیتواند افزایش سرمایه فوت به میزان ۵، ۱۰ و یا ۱۵ درصد در هر سال را تقاضا کند.سرمایه ی این پوشش از یک تا ۲۵ برابر حق بیمه سال اول و تا سقف ده میلیارد ریال می باشد. برای حفظ حقوق بیمه گذاران، حداکثر سرمایه قابل ارائه پوشش فوت به هر علت برای بیمه شدگان کمتر از ۱۸ سال تمام٬ تا سقف پانصد میلیون ریال میباشد .

 

 •       حادثه

۲.  پوشش فوت حادثی ( ناشی از حادثه)

این پوشش درصورت فوت ناشی از حادثه بیمه گذار کارامد است.به این ترتیب که سرمايه فوت ناشی از حادثه علاوه بر سرمایه فوت طبیعی و اندوخته تشکیل شده تا زمان فوت به افراد ذی نفع پرداخت خواهد گردید. سرمایه فوت حادثی٬ ضریبی از سرمایه فوت طبیعی بوده و شخص بیمه گذار می­تواند به دلخواه سرمایه این پوشش را از یک تا چهار برابر سرمایه فوت  انتخاب کند. این پوشش برای بیمه­ شدگان ۴ سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه می باشد.

تعریف حادثه :  هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده رخ دهد و منجر به جرح٬نقص عضو٬ازکارافتادگی و یا فوت بیمه گذار گردد.

 

۳. پوشش نقص عضو

دراين پوشش شرکت بيمه­ گر تعهد دارد در صورت نقص عضو يا ازكارافتادگی دائم ناشی از حادثه طی مدت بيمه­ نامه بر اساس درصد ازكارافتادگی و متناسب با شرايط و ضوابط اختصاصی اين پوشش، درصدی از سرمايه نقص عضو را به او پرداخت نمايد. گفتنی است سرمايه نقص عضو برابر ۱۰۰ درصد سرمايه فوت به هر علت تعيين میشود. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و برای بیمه­ شدگان ۴ سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه میباشد. ارائه این پوشش  به شرط انتخاب پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و به تنهایی قابل ارائه نمیباشد.

 

۴. هزينه­ هاي پزشكي ناشي از حادثه

در اين پوشش بيمه­ گر متعهد است هزینه­ های پزشکی ناشی از بروز حادثه برای بیمه شده را پرداخت نماید. سرمایه این پوشش برای کلیه بیمه شده­گان معادل ۲۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف پانصد میلیون ریال می­باشد. محدوده سنی این پوشش مطابق پوشش فوت حادثی بوده و برای بیمه­ شدگان ۴ سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه می باشد. ارائه این پوشش مشروط به انتخاب پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و به تنهایی قابل ارائه نمیباشد.

 

 •       ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از بیماری یا حادثه

۵. پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه بر اثر ازكارافتادگي كامل و دائم

در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه گذار ( ناشی از بیماری یا حادثه) از پرداخت حق بیمه سال های آینده معاف خواهد شد. در گذشته داشتن شغل برای بیمه ­گذار یکی از شروط اصلی ارائه این پوشش بود که به جهت افزایش سطح خدمت رسانی به افراد بیمه­ گذار شرط شغلی حذف گردیده است. در حال حاضر ارائه پوشش معافیت از پرداخت حق­ بیمه برای اقشاری همچون موارد زیر بلامانع است:

 •  بازنشسته
 •  خانه ­دار
 •  سرباز
 •  دانشجو و محصل

 

 شرایط سنی جهت ارائه این پوشش از سن ۱۸سال تمام الی ۶۰ سال بوده اما تعهدات این پوشش شامل تمام مدت بیمه نامه است. یعنی در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه گذار حداکثر تا سن ۶۰ سالگی بیمه گذار یا تا انتهای مدت اعتبار بیمه نامه (هرکدام که زودتر بود)، معاف خواهد شد. گفتنی است درصورتی که حق ­بیمه پرداختی بیمه ­نامه توسط بیمه گذار بصورت افزایشی انتخاب شده باشد، افزایش­های سالانه حق بیمه نیز مشمول این معافیت خواهد شد. در صورت بروز ازکارافتادگی کامل و دائم شخص بیمه گذار در مدت قرارداد بیمه عمر، شرکت بیمه ما متعهد خواهد بود پرداخت حق ­بیمه  و سرمایه ­گذاری بیمه ­نامه طبق روال قبل را ادامه دهد. در زمان پرداخت حق ­بیمه از جانب شرکت بیمه (دوره معافیت)، در صورت تمایل بیمه­ گذار با پرداخت حق بیمه پوششهای اضافی ارائه آنها ممکن پذیر خواهد بود.

 

۶. پوشش مستمری بیکاری  (درصورت ازکارافتادگی کامل ودائم ناشی از بیماری یا حادثه)

چنانچه فرد بیمه شده به هر علتی (ناشی از بیماری یا حادثه) به ازكارافتادگي كامل و دائم دچار شود، علاوه بر معافيت از پرداخت حق بيمه تا انتهای مدت بیمه نامه یا حداکثر تا ۱۰ سال و یا حداکثر تا سن ۶۰ سالگی بیمه شده (هرکدام که زودتر بود)، همچنین مستمری بیکاری دريافت خواهد نمود . ميزان پرداخت ساليانه این مستمری ضریبی از حق بیمه پرداختی بوده که به انتخاب بیمه ­گذار می­تواند از یک تا سه برابر مبلغ آخرين حق بيمه پرداختي تغییر کند. این پوشش قابل ارائه به بیمه­ شدگان بین ۱۸ سال تمام تا ۶۰ سال می­باشد. ارائه این پوشش مشروط به انتخاب پوشش معافیت از پرداخت حق­ بیمه بوده و به تنهایی قابل ارائه نمیباشد.

 

 

 •       امراض خاص

۷.  پوشش غرامت بیماری­های خاص

شرکت بیمه "ما موظف است در صورت ابتلا بیمه گذار به هریک از بیماری­های خاص به شرح زیر به شرط تائید آن توسط پزشک معتمد بیمه­ گر، مبلغی معادل ۳۰ درصد سرمايه فوت به هر علت در سال وقوع خسارت تا سقف پانصد میلیون ريال به او پرداخت نماید. نکته قابل توجه در مورد این پوشش، پرداخت غرامت ( جدا از هزینه انجام شده برای درمان بیماری) معادل سقف این پوشش در هر سال بیمه­ ای میباشد. بیماری­های تحت پوشش عبارتند از:

 • انواع سرطان
 • سكته قلبي
 • سكته مغزي
 • عمل جراحي قلب باز
 • پيوند اعضاي اصلي بدن

 

همچنین ارائه این پوشش در صورت بروز هر یک از بیماری­های مورد اشاره با تائید شرکت بیمه­ گر امکان پذیر است. به این معنا که بیمه­ شده می­تواند در سال­های بیمه­ ای و با رعایت شرط خرید این پوشش از سرمایه مربوطه در مورد بیماری­های عنوان شده (هر بیماری تنها یک بار) استفاده کند. در شرایط کنونی این پوشش برای بیمه­ شدگان ۱ تا ۶۰ سال قابل ارائه است.

 

 ویژگی­های دیگر بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری طرح جامع

 •  واریزمتفرقه: برای تقویت اندوخته سرمایه­ گذاری، بیمه گذار در هر زمانی (چه در زمان تکمیل فرم پیشنهاد و چه  طی مدت بیمه­نامه) می­تواند مبلغی را به عنوان واریز متفرقه به حساب اندوخته بیمه نامه واریز کند.
 •  مدت بيمه نامه: ۵ الی ۳۰ سال
 •  سن بيمه شده در زمان صدور بیمه عمر: از بدو تولد تا سن ۶۵ سالگی
 •  حداکثر سن ارائه پوشش فوت و حادثه : ۷۵ سالگی
 •  روش پرداخت حق ­بيمه: يكجا، ساليانه، شش ماهه، سه ماهه، ماهانه (فقط برای فروش جمعی)
 •  حق­ بيمه: حداقل حق بيمه یکجا: سی میلیون ریال،
 •  حداقل حق بیمه سالانه: سه میلیون ريال
 •  حداقل مبلغ هر قسط: هفتصد و پنجاه هزار ريال
 •  ضریب افزايش سالانه حق بیمه: صفر، ۵ درصد ، ۱۰درصد ، ۱۵درصد و ۲۰درصد (بنا به انتخاب بيمه گذار)
 •  ضریب افزايش سالانه سرمايه فوت: صفر، ۵درصد ، ۱۰درصد  و ۱۵درصد (طبق انتخاب بيمه گذار)

 

سود مشارکت در منافع

در بيمه‌نامه‌های عمر وسرمايه‌گذاری، شخص بيمه‌گذار علاوه برمشارکت در سود علی‌الحساب تضمينی، در ۹۰درصد  منافع حاصل از سرمايه ­گذاری شرکت بيمه‌گر بر روی ذخيره بيمه‌نامه‌ نیز مشاركت دارد و اين مشاركت بصورت افزايش اندوخته سرمايه‌گذاری به ذینفع از بيمه‌نامه  پرداخت میشود . منظور شرکت های بيمه‌گر از قراردادهای مشاركتی، این است كه در پايان مدت اعتبار بيمه، علاوه بر سرمايه و اندوخته اوليه، مبلغی اضافه تر به بيمه‌گذار پرداخت گردد تا از اين راه تا حد امکان آثار تورم خنثی شده و مزايای بيمه‌های‌ عمر جالبتر و افزون‌تر باشد. عمل مشاركت در منافع موجب میشود تا قسمت بزرگی از سود قراردادها به دارندگان آن برگشت داده شود و اين ابزاری برای تعديل و تصحيح نرخ سود است. سود مشاركت در منافع حاصل از سرمايه‌گذاری ذخاير بيمه ­نامه های‌ عمروسرمايه‌گذاری با توجه به عواملی مثل طول دوره مشاركت بيمه‌گذار در پرداخت حق بيمه در طی سال مالی و همچنين زمان پرداخت حق­ بيمه (قبل یا بعد از سررسید أقساط آن)، توزيع میگردد. مشارکت در منافع، سودي علاوه بر نرخ سود فنی است که در محاسبات لحاظ میشود و در محاسبه و پرداخت سرمايه به صورت تضمينی، به بيمه گذار منعکس مي‌شود.

 

بر اساس سوابق آمار به دست آمده از سال­های گذشته، سود قطعی برای بیمه­ نامه­ های صادره در سالهای ۹۱ ، ۹۲ ،۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۲۷ ،۲۷/۱، ۲۷/۵، ۲۷ ، ۲۴/۴۴، ۱۹/۶ و ۲۲/۵ محاسبه گردیده و به حساب اندوخته بیمه ­نامه­ ها منظور شده است.

 

 

سوالات متداول

آیا برای تهیه بیمه عمر محدودیت سنی وجود دارد؟

 • بیمه عمر از بدو تولد تا سن ۶۵ سالگی قابل ارائه است.

بیمه نامه حوادث

بیمه نامه حوادث ؛ هرگاه بر اثر واقعه ای ناگهانی٬ که توسط يک عامل خارجی و بدون قصد و اراده بيمه شده اتفاق بیفتد و منجر به جراحت، نقص عضو، از كارافتادگی و يا فوت فرد بيمه گذار شود؛ بیمه گذار یا ذینفع او میتواند از پوشش های این بیمه نامه استفاده کند.

بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

جام زندگی بیمه نامه ایست که در تمام مراحل زندگی حامی شما و عزیزانتان خواهد بود.
2020

بیمه ما نمایندگی رضا بخشنده با اصل حسن نیت همیشه در کنار شما بوده است. مشاوران حرفه ای بیمه ما دلسوزانه و متخصصانه مشاوره می دهند.

بیمه ما – نمایندگی رضا بخشنده
(شنبه - 5شنبه)
8.30 الی 14 و 17 الی 21

هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.