جبران خسارات ناشی از زلزله با بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی علاوه بر پوشش های اصلی٬ دارای پوشش تبعی زلزله نیز میباشد. به جهت موقعیت جغرافیایی ایران و قرار داشتن آن روی محل اتصال صفحات زمین شناسی٬ گسل های فعال زیادی در این کشور وجود دارد . ۱۰ شهر بزرگ ایران روی نقاط زلزله خیز و گسل های بزرگ قرار دارند و طی یک دهه اخیر ۲۰ زمین لرزه ی بزرگ در ایران ثبت شده که موجب تحمیل خسارات جانی جبران ناپذیر و خسارات مالی در ابعاد وسیع به مردم گشته است.بنابرین خانواده ای که از زلزله جان سالم به در میبرد با مشکلات زیادی همچون مشکلات اقتصادی ٬ تهیه مسکن و تهیه اثاثیه و وسایل از بین رفته روبرو میشود.

موارد گفته شده ضرورت آشنایی با بیمه زلزله و تعهدات شرکت بیمه گرهمچون شرایط اسکان موقت و نحوه محاسبه و پرداخت خسارات وارده را یاداوری میکند.

 بیمه گذار میتواند واحد مسکونی یا صنعتی خود را همراه با اثاثیه تحت پوشش قرار داده . در صورت عدم مالکیت بیمه گذار٬ میتوان فقط اثاثیه را تحت پوشش قرار داد.

 

بیمه آتش سوزی رایگان:

  • همراه با بیمه شخص ثالث : 

 بیمه گذار میتواند با تهیه بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه ( مشروط به پرداخت نقدی حق بیمه ) از بیمه نامه رایگان یکساله آتش سوزی یا بیمه نامه رایگان حوادث بهره مند شود.

 

  • همراه با بیمه عمر:

با تهیه بیمه عمر٬ شرکت بیمه ما یک بیمه نامه رایگان آتش سوزی به بیمه گذار اهدا نموده که این بیمه نامه ٬ تا پایان اعتبار بیمه عمر به صورت سالانه تمدید میگردد.

0 پیام

پیام خود را برای ما ارسال نمایید. انصراف