با تهیه ی بیمه عمر و سرمایه گذاری میتوانید از پوشش های بیمه عمر و سود سرمایه گذاری بهره مند شوید.

 برای اطلاع دقیق از پوشش ها اینجا کلیک کنید.

 

یک سوال اساسی٬سود سرمایه گذاری چیست؟

شرکت بیمه با استفاده از اندوخته های بیمه عمر در پروژه های کلان و سود ده سرمایه گذاری کرده ٬نکته قابل ذکر اینکه شرکت بیمه ما با مدیریت ریسک مناسب توانسته به بالا ترین میزان سود دهی برسد .همچنین تقسیم سود در شرکت بیمه ما به صورت ۹۰(برای مشتریان) ۱۰ (برای سهام داران شرکت) میباشد.

انواع سود بیمه عمر:

  •    سود تضمینی
  •    سود مشارکت

 

 سود تضمینی:

سودی که توسط بیمه مرکزی درصورت ورشکستگی شرکت بیمه یا از بین رفتن آن به هردلیلی٬ تعیین و تضمین شده ٬و در دوسال اول ۱۶٪ ٬ دوسال دوم ۱۳٪ ٬ و درسال پنجم تا آخرین سال اعتبار بیمه نامه ۱۰٪ محاسبه میشود.نکته قابل توجه اینکه در صورت ورشکستگی یک شرکت بیمه اولویت با پرداخت خسارت بیمه عمر میباشد.

 

 

   سود مشارکت:

مبلغی حاصل از سرمایه گذاری های شرکت بیمه که به سرمایه گذاران تعلق میگیرد.

 

سود بیمه عمر بیمه ما

   نحوه ی محاسبه و واریز سود به  بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری به صورت سود مرکب می باشد.سود مرکب بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ما در سال ۱۳۹۹ ۴۱٪ براورد و به حساب مشتریان واریز گردیده است.

 

   برای مثال اگر در سال ۹۸  اندوخته ریاضی بیمه نامه یک میلیون تومان باشد و با واریز سود سال ۹۸ به این مبلغ دویست هزارتومان افزوده شده باشد ؛ اندوخته ای که در پایان سال ۹۹ به آن سود تعلق میگیرد مبلغ یک میلیون و دویست هزارتومان است نه یک میلیون تومان اولیه ٬ به بیان ساده تر به این معناست که در سال جاری به سود سال های قبلی هم سود تعلق میگیرد.

0 پیام

پیام خود را برای ما ارسال نمایید. انصراف