اکثر ما بیمه تامین اجتماعی داریم بعد از 30 سال کار٬ سازمان تامین اجتماعی٬ یک حقوق بسیار ناچیز اداره کاری به ما پرداخت می کند که قطعا کفاف زندگی یک فرد بازنشسته با وجود عروس وداماد و نوه را نمی دهد.در این شرایط مجبوریم بعد از بازنشستگی به جای استراحت و تفریح و سفر دوباره کار کنیم تا مخارج زندگی را تامین کنیم.

   حتما شما هم افراد بازنشسته ای را دیده اید که یا در آژانس و تاکسی و اسنپ مشغول مسافرکشی هستند یا در همان شغل قبلیشان کار می کنند !این سرنوشت اکثر ماست.اگر فکر چاره نباشید در دوران بازنشستگی به این وضع دچار میشوید!!چاره کار چیست؟چرا حقوق تامین اجتماعی این قدر ناچیزه؟

   جواب: بخش بسیار زیاد درآمد ها و حق بیمه های تامین اجتماعی صرف دارو و هزینه  ویزیت پزشک و بیمارستان ها؛ و بخش بسیار ناچیزی از آن صرف حقوق بازنشستگی می شود.لذا چیزی از این مبلغ که تحت عنوان حقوق بازنشستگی باقی میماند ناچیز است .اما در بیمه عمر تمام حق بیمه پرداختی شما برای خودتان سرمایه گذاری شده و به این صورت حقوق بازنشستگی بیمه عمر 5 برابر تامین اجتماعی است.

  بهترین راه دور اندیشی این است که هر ایرانی علاوه بر بیمه تامین اجتماعی جهت درمان٬ یک بیمه عمر نیز برای دوران بازنشستگی داشته باشد تا مجبور به شاغل بودن در این دوران نشود .

 

0 پیام

پیام خود را برای ما ارسال نمایید. انصراف