با اعلام و تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای دهمین سال پیاپی٬ رتبه توانگری مالی شرکت بیمه "ما" ٬ با نسبت 203 درصدی در سطح یک قرار گرفت.

به  استناد گزارش روابط عمومی بیمه "ما"، طبق بررسی صورت های مالی مصوب سال 1399، شرکت بیمه "ما"  در این سال همچنین با کسب نسبت توانگری 203 درصد دررأس سطح توانگری و وضعیت مطلوب قرار گرفت.

بر اساس گزارش مذکور، در متن نامه بیمه مرکزی ج.ا.ا آمده است: «در اجرای ماده 6 آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره 69) و حسب بررسی و کنترل انجام‌شده، بر اساس آخرین صورت‌های مالی سال 1399 و پس از اعمال تعدیلات طبق محاسبات صورت‌گرفته، نسبت توانگری مالی آن شرکت برای سال 1400، معادل 203 درصد(سطح 1) مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.»

همچنین شرکت بیمه "ما"  از ابتدای به اجرا در آمدن  آیین نامه شماره ۶۹ شورای عالی بیمه تا کنون، ضمن مدیریت صحیح منابع، کنترل ریسک  و افزایش سرمایه؛ موفق به حفظ سطح یک توانگری مالی این شرکت در صنعت بیمه بوده است و شاخص توانگری مالی خود را در سال 1399 در حالی افزایش داده که پرتفوی شرکت نسبت به سال قبل رشد چشمگیری معادل 65 درصد داشته است.

0 پیام

پیام خود را برای ما ارسال نمایید. انصراف